Nền nông nghiệp của những 'Robot nông dân'


Cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tác động đến nhiều lĩnh vực của toàn cầu trong đó có nông nghiệp.

 
 

Vân Anh - Vietnamnet

Bài gốc

Xem thêm