Mã số N1001: Điện lực Đại Việt và máy phát điện sạch - năng lượng tái tạo

Một sản phẩm Giải quyết bài toán thiếu điện cung cấp cho nền kinh tế, giảm tiêu hao điện trên đường tải, thu hút nhiều nguồn lực cho việc sản xuất điện sạch, năng lượng tái tạo, giảm chi phí tiêu dùng điện trong sản xuất và tiêu dùng, tăng năng lực cạnh tranh của sản phẩm sản xuất trong nước, thu hút nhà đầu tư.

Asset+16.png
 
 
 

Thông tin

Asset+16.png
Tên công ty Công ty cổ phần điện lực Đại Việt
Giám đốc Phạm Phi Vũ
Điện thoại 0918268133
Email ceo@diendaiviet.vn
 
Đối tượng 1dmst