10 phát minh đang cứu hành tinh chúng ta


Máy biến muội than thành mực viết, thiết bị gom rác đại dương, máy 'chuyển hóa' thức ăn thừa thành gas để nấu nướng... đang cứu hành tinh chúng ta khỏi ô nhiễm.

 
 

Lê Thanh Hải - Vĩnh Hải (Tuổi trẻ)

Xem thêm