TP.HCM đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh


Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết năm học 2018-2019 sẽ đẩy mạnh việc đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng phát huy năng lực cá nhân.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM vừa yêu cầu các trường phổ thông sắp xếp, phân bổ số tiết dạy đối với mỗi môn học, bài học sao cho phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện của nhà trường.

Bên cạnh đó, sở cũng yêu cầu các trường đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá học sinh. Hiệu trưởng nhà trường cần ban hành và thực hiện quy chế kiểm tra chung, kiểm tra định kỳ, kiểm tra lại, thực hiện xây dựng các đề kiểm tra theo ma trận...

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo sở cho biết năm học 2018-2019, TP.HCM sẽ đẩy mạnh việc đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng phát huy năng lực cá nhân.

Việc đánh giá học sinh không chỉ thông qua các bài kiểm tra viết, kiểm tra miệng, mà còn thông qua những hoạt động tích hợp liên môn, tiết học trải nghiệm thực tế, học sinh làm dự án...

Căn cứ cho điểm không chỉ phụ thuộc vào kết quả, sản phẩm của học sinh, mà còn là thái độ tham gia các hoạt động, khả năng làm việc nhóm...

Hoàng Hương - Báo Tuổi trẻ

Bài gốc

Xem thêm