TP.HCM sẽ giảm 50% lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính qua mạng


Việc giảm lệ phí này nhằm khuyến khích người dân tham gia dịch vụ công trực tuyến, áp dụng từ 1/1/2019 đến hết 31/12/2020.

Hinh_2.jpg

Nhằm khuyến khích người dân thực hiện thủ tục hành chính qua mạng, UBND TP.HCM vừa kiến nghị HĐND TP giảm 50% đối với 6 loại lệ phí, áp dụng cho tất cả các yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trên địa bàn TP.

Các loại lệ phí gồm đăng ký cư trú; hộ tịch; cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; đăng ký kinh doanh; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất; cấp giấy phép xây dựng.

Thời gian áp dụng từ ngày 1/1/2019 đến hết ngày 31/12/2020.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh quá trình xây dựng chính quyền điện tử là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà TP.HCM đặt ra cho năm 2019.

Theo đó, việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn TP sẽ giúp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và cải cách hành chính; tăng mức độ, phạm vi cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến, làm cho hoạt động của cơ quan nhà nước được minh bạch hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Phấn đấu đến năm 2020, TP.HCM sẽ có 30% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến mức độ 4, tỷ lệ cấp phép đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng đạt hơn 50%, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đầu tư qua mạng đạt trên 10%.

Mô hình 4 mức độ phát triển của các dịch vụ hành chính công trực tuyến được áp dụng đối với Chính phủ điện tử tại Việt Nam, bao gồm:

Mức độ 1: Cổng thông tin điện tử có đầy đủ thông tin về quy trình thủ tục thực hiện dịch vụ, các giấy tờ cần thiết, các bước tiến hành, thời gian thực hiện, chi phí thực hiện dịch vụ.

Mức độ 2: Ngoài thông tin đầy đủ như mức độ 1, cổng thông tin điện tử cho phép người sử dụng tải về các mẫu đơn, hồ sơ để người sử dụng có thể in ra giấy, hoặc điền vào các mẫu đơn.

Mức độ 3: Ngoài thông tin đầy đủ như ở mức độ 1 và các mẫu đơn, hồ sơ cho phép tải về như ở mức độ 2, cổng thông tin điện tử cho phép người sử dụng điền trực tuyến vào các mẫu đơn, hồ sơ và gửi lại trực tuyến các mẫu đơn, hồ sơ sau khi điền xong tới cơ quan và người thụ lý hồ sơ. Các giao dịch trong quá trình thụ lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện qua mạng.

Mức độ 4: Ngoài thông tin đầy đủ như ở mức độ 1, các mẫu đơn, hồ sơ cho phép tải về như ở mức độ 2, gửi trực tuyến hồ sơ và thực hiện các giao dịch qua mạng như ở mức độ 3, việc thanh toán chi phí sẽ được thực hiện trực tuyến, việc trả kết quả có thể thực hiện trực tuyến hoặc gửi qua đường bưu điện.

Ngân Giang - Zing

Bài gốc

Xem thêm