Độc đáo robot bảo vệ chuyên tuần tra nơi làm việc


Với 60 hệ cảm biến, robot Cobalt có khả năng tự di chuyển tránh chướng ngại vật, nhận diện và phát hiện điểm bất thường của nhân viên để báo cáo lên cấp trên.

Bằng Lăng - Doanh nghiệp Việt Nam

Bài gốc

Xem thêm

 
Tin tứcdmsttin tức, robot