Trang đào tạo trực tuyến các khóa học về năng suất chất lượng, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp


Website với nhiều khóa học thuộc hơn 28 chuyên đề khác nhau về khởi nghiệp, sáng tạo, quản trị doanh nghiệp, quản lý chất lượng trong quá trình sản xuất, pháp luật, các kỹ năng mềm trong quá trình vận hành doanh nghiệp.

  • Đối tượng học viên: Chủ doanh nghiệp, Giám đốc các doanh nghiệp, cán bộ quản lý chất lượng, năng suất, tài chính, kế toán, thuế; các bạn trẻ có ý định thành lập doanh nghiệp

  • Hình thức học: Online

- Địa chỉ website: http://daotao.hcmgis.vn

- Clip thu từ lớp học thật và các clip được dàn dựng theo nội dung. Mỗi clip được thiết kế ngắn gọn, súc tích và đủ ý, được trình bày qua những bài học ngắn từ 10 phút đến 30 phút, người học có thể chủ động học bất kỳ thời gian nào.

- Cuối khóa học học viên sẽ làm bài kiểm tra trên hình thức câu hỏi trắc nghiệm. Học viên nào đạt trên 50% sẽ được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học

  • Một số khóa học, số học phần trên mỗi khóa học và giảng viên

00000000.jpgXem thêm

 
Bài viếtdmsttin tức