Công cụ nâng cao năng suất chất lượng cho doanh nghiệp


Thời gian: 30/9; 1, 2, 4/10/19 (8h – 17h)

Địa điểm: 273 Điện Biên Phủ - P7 – Q3 – TP.HCM

Đối tượng của khóa học:

Cán bộ chuyên môn, quản lý làm việc trong lĩnh vực năng suất chất lượng tại doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Yêu cầu:

  • Học viên làm việc trong doanh nghiệp sản xuất;

  • Số lượng học viên từ 25 – 30 học viên;

  • Mỗi doanh nghiệp đăng ký tối đa cho 2 học viên.

Phương pháp:

  • Kết hợp lý thuyết, bài giảng, thảo luận, xử lý tình huống thực tế, thực hành tại lớp  60% - 70% thời lượng của khoá học

tải xuống.jpg

Nội dung:

Phần 1: Giới thiệu tổng quan về năng suất:

- Khái niệm về năng suất

- Các chỉ số đo lường năng suất

- Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng

Phần 2: Phương pháp chẩn đoán hoạt động và nhận diện lãng phí trong quản lý vận hành doanh nghiệp

Phần 3: Các công cụ tăng năng suất

1/ Thực hành 5S và quản lý trực quan

- Giới thiệu về cải thiện môi trường làm việc thông qua 5S

- Kinh nghiệm thực tiễn cải thiện môi trường làm việc thông qua 5S

- Các bài tập thực hành 5S

- Lập kế hoạch triển khai 5S

- Quản lý trực quan

Phần 4: Thực hiện cải tiến

- Xây dựng nhóm cải tiến doanh nghiệp

- Chia sẻ thông tin

- Thực hành cải tiến

Giảng viên:

Trần Chánh Thiện

- Chuyên gia tư vấn về năng suất, chất lượng, quản trị tổng thể

- Chuyên gia đào tạo về kỹ năng quản lý sản xuất: 5S, Kaizen, IE, v.v

Nguyễn Mạnh Tuân

- Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Năng lượng Bền vững Việt Nam;

- Chuyên gia tư vấn năng suất chất lượng

Học phí: Miễn phí (Được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước)

Cách thức đăng ký

Điền thông tin đăng ký tham gia lớp học tại: https://forms.gle/2Pfz82DVuier5kGF7

Thời hạn đăng ký: Trước ngày 26/9/2019

Thông tin liên hệ:

Chị Trương Thị Hoàng Oanh

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

Phòng Đổi mới sáng tạo

Di động: 0938592949

Emai: hoangoanh@sihub.gov.vn

Xem thêm

 
Bài viếtdmsttin tức